Tanıtım

Güzel Sanatlar Enstitüsü, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 08.04.2010 tarihli kararıyla kurulmuş ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında lisansüstü eğitime başlamıştır.

Enstitümüz Üniversitemizde Sanat ve Tasarım alanlarında eğitim veren; Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ve Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümlerinden kurulan Anabilim/Anasanat Dalları kapsamında lisansüstü eğitim vermektedir.

Enstitümüzde halen 5 Anabilim 7 Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, 4 Anabilim Dalında Doktora ve 7 Anasanat Dalında Sanatta Yeterlik Programında lisansüstü eğitim devam etmektedir.