Duyurular

 

 

 

Özel Öğrenci Müracaatlarına ve Başvuru Formunun Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar

1- Enstitümüze bağlı programlardan Özel Öğrenci statüsünde ders almak isteyen öğrencilerin 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında GSE-Ö8 Özel Öğrenci Müracaat Formunu doldurarak ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanına onaylatmaları gerekmektedir. Sözkonusu formlar ilgili Başkanlıklar tarafından en geç 16 Şubat 2018 Cuma mesai bitimine kadar EBYS üzerinden resmi yazı ekinde Enstitümüze iletilmelidir.

2- Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12.maddesinin 1.fıkrası uyarınca bir yarıyılda en fazla 2 ders alınabilir.

3- a) Tezli Yüksek Lisans Programlarına başvurularda nüfus cüzdanı fotokopisi, Lisans Diploması Fotokopisi ve Not Dökümü                                                                                                                                                                b) Doktora/ Sanatta Yeterlik Programlarına başvurularda nüfus cüzdanı fotokopisi, Yüksek Lisans Diploması Fotokopisi ve Not Dökümünün ibraz edilmesi zorunludur.

4- Başka Üniversite/Enstitü öğrencileri bağlı oldukları Enstitü’den alacakları Yönetim Kurulu Kararını bu forma ekleyecektir.

5- Alınacak dersin lisansüstü programda açılmış olması gerekmektedir.

6- Özel Öğrenci başvurularının fazla sayıda olması durumunda, sıralamalar öğrenci diploma notu temel alınarak yapılacaktır.

7- 19 Şubat 2018 tarihinde Enstitümüz web sayfasında yayınlanacak listede Özel Öğrenciliğe kabul edilen öğrencilerin kredi başına 100 TL ödemeleri gerekmektedir. (Örneğin 3 kredilik bir ders alan öğrencinin bu ders için yatıracağı ücret 3X100=300 TL’dir.) 

8- Özel öğrenci ders ücreti Halk Bankası Gazi Üniversitesi Şubesine Halk Bankası TR200001200129400006100001 nolu hesaba yatırarak dekontlarını Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu ekinde Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Makbuzda açıklama olarak “Güzel Sanatlar Enstitüsü Özel Öğrenci Ücreti, TC Kimlik Numarası, Ad Soyad ” yazılması gerekmektedir.

9- Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı Onayı ile Özel Öğrenci olarak kabul edilen adaylar 20 Şubat 2018 tarihinde harçlarını yatırarak Enstitümüze kayıt yaptıracaklardır.

10- Özel Öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrencilerin derslere devam zorunluluğu vardır.