Duyurular

‘‘Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller’’ kapsamında, 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinin yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim sınavı 13 Eylül 2017 tarihinde saat: 10:00'da Enstitümüzde yapılacaktır.

Özel Yetenek Sınavı ile lisansüstü eğitime kabul edilecek alanlar aşağıdaki gibidir.

Bu alanlara yetenek sınavıyla girecek adaylar başvurularını 05 Eylül 2017 saat:17.00’e kadar şahsen veya posta yoluyla Enstitümüze başvuru yapacaklardır.

 

YÖK Başkanlığının konuya ilişkin Açıklamaları için tıklayınız. Lütfen dikkatle okuyunuz.

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR

1. Belgelerin aslı yada resmi kurumdan aslı gibidir onaylı hali kabul edilecektir.

2. Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir. 

3. Posta yoluyla başvurularda gönderilecek başvuru belgelerinin tam olması ve istenilen şartları sağlamasından adaylar sorumludur. Belgelerin eksik olması ve zamanında ulaşmaması durumunda başvuru kabul edilmeyecektir.

4. Sınav Sonuçları Enstitümüzün Web Sayfasında (http://gse.gazi.edu.tr/) ilan edilecektir.

 

ANABİLİM/ANASANAT DALI

YÜKSEK LİSANS

DOKTORA/ SANATTA YETERLİK

Bileşik Sanatlar Anasanat Dalı

2

2

El Sanatları Anasanat Dalı

2

2

Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı

3

3

Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

1

1

Heykel Anasanat Dalı

1

1

Kültür Varlıklarını Koruma Anabilim Dalı

2

2

Moda Tasarımı Anabilim Dalı

2

2

Resim Anasanat Dalı

2

2

Tekstil Tasarımı Anabilim Dalı

1

1

Türk Müziği Anabilim Dalı

2

2

Medya Tasarımı

1

1

  

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Atandığınız üniversitenin Personel Daire Başkanlığı’ndan alacağınız ÖYP Puanınızı, Göreve Başlama Tarihinizi, Atandığınız Bölüm/Birim/Anabilim Dalını gösterir güncel tarihli “İlgili Makama Yazısı” Aslı (Atama İşlemleri devam edenler, atama işlemleri devam ettiğine dair resmi yazı ile başvuru yapabileceklerdir.)

2- Başvuru Dilekçesi Tıklayınız.

3- Lisans Genel Not Ortalamasını Gösteren Belge (Transkript vb.)

4- ALES Belgesi

5- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi

6- Yüksek Lisans Diploması ve Transkript Örnekleri (Doktora programına yapılacak başvurular için)

7- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

8- 2 adet vesikalık fotoğraf,

9- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 1 adet fotokopisi

10- Başvuru sahibinin bilgilerinin doldurulacağı form için tıklayınız.

 

Adres: Kırım Cad.(Eski 10.Cad.) AŞTİ Karşısı 06510 Emek-ANKARA