Misyon-Vizyon

Misyon

Güzel Sanatlar Enstitüsü sanat ve tasarım alanlarında tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarını sürdürmekte olup, programların gerektirdiği ileri düzeyde eğitim, sanatsal çalışma ve uygulama faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası ortamlarda sanat ve tasarıma yön verebilecek akademik bilgi birikimine sahip nitelikli uzmanların ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi misyonunu üstlenmektedir.

Vizyon

Bireylerdeki yaratıcı gücü açığa çıkarma, sezgilerini geliştirme amacıyla; araştırma ve uygulama içerikli ders programları kapsamında yaratıcı, estetik, işlevsel üretim ilkelerine dayanan sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek Enstitümüzün hedefidir.