Mezuniyet İşlemleri

 

Enstitüye teslim edilen tezler Arş. Gör.'ler tarafından kontrol edilecek ve eksiklikleri gidermeleri için öğrencilere bilgi verilecektir. Kontrol aşamalarını tamamlanması ile Kontrol Formu Arş. Gör. tarafından imzalanacak ve tüm belgelerle birlikte Öğrenci İşlerine teslim etmesi için öğrenciye teslim edilecektir.

 

 

TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜ'YE TEZ TESLİMİNE İLİŞKİN KILAVUZ 
ENSTİTÜYE TEZ TESLİMİNDE VERİLECEKLER LİSTESİ

1)      Tez Bilgi Arşivi ve gerekli diğer belgeler aşağıda link halinde verilmiş olup, Word ortamında  doldurularak ayrı bir CD ile Enstitüye teslimi gerekmektedir. 

a.      Tez Bilgi Arşivi İçin Doldurulacak Form  (Tez dosyalarından ayrı bir CD ortamında teslim edilecektir.)
b.      Kütüphane İlişik Kesme Belgesi (Çıktı alınarak teslim edilecektir.)
c.      Diploma İstem Dilekçesi (Çıktı alınarak teslim edilecektir.)
d.      Savunma Sonrası Tez Teslim Tutanağı (Çıktı alınarak teslim edilecektir.)

 

2)    Enstitü Tez Yazım Yönergesine göre hazırlanmış 2 (iki) adet mavi karton kapaklı ciltli tezlerden 1 adet içinde onay sayfası imzalanmış olarak teslim edilecektir. Tez sırtı, aşağıdaki resimde ifade edilen bilgileri içerecektir. 
3)    Tez Onay Sayfasının yukarıdaki 2 adet tezden ayrı olarak imzalanmış orijinal bir adet onay sayfası, (Toplam 3 adet onay sayfasından ikisi tez içinde diğeri de ayrı olarak elden teslim edilecektir.)

4)      Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Tez Teslim Formu 2 Adet

5)      YÖK Tez Merkezi’ nin sayfasında yer alan Tez Veri Giriş Formu  (http://tez2.yok.gov.tr/) doldurulup imzalanmış formdan 2 Adet,

6)   YÖK Tez merkezine gönderilecek olan 2 Adet CD’ nin her birinde, PDF formatında hazırlanmış; Tez, Türkçe Özet, Yabancı Dilde Özet, İmzalı Jüri Sayfası ve varsa Ekler bulunmalıdır. PDF dosyaları ve CD içeriği bu formda açıklandığı gibi bu bilgilere http://tez2.yok.gov.tr//  adresinden de ulaşılabilir.

   

Buna göre Enstitümüze teslim edilecek tez sayısı ve biçimi aşağıdaki gibi olacaktır.


Tezin Gönderileceği Birimler

Yüksek Lisans

Doktora

Karton Kapak

CD

Karton Kapak

CD

Tez Bilgi Arşivi (İçinde 1 Dosya)*

-

1

-

1

Enstitü 

1

1

1

1

Gazi Merkez Kütüphane

-

1

-

1

Milli Kütüphane

1

-

1

-

TOPLAM

2

3

2

3

Daha önce Disket ile verilen ve geri istenen bilgi ve belgeler CD ortamında hazırlanmış ve linkleri verilmiştir.

Yukarıda “Tez Bilgi Arşivi” olarak nitelendirilen ve linki verilen dosya tek olarak bir CD içinde, Teze ait PDF dosyaları da (Tez, İngilizce ve Türkçe Özet) ayrı 2 CD içinde Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir.

Kompakt disklerin (CD) hazırlanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır. Bu kurallar 18.10.2005 tarihinden itibaren geçerlidir.

 

KOMPAKT DİSKLERİN (CD HAZIRLANMASI) 
1- Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için ilgili bağlantılar http://tez2.yok.gov.tr/tezhtml/pdfhazirlama.html adresli İnternet sayfasında bulunmaktadır. Metin formatı dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar Madde 9’da yer almaktadır.

2- Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü veya dekanlık tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır.

3- Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfaları her biri ayrı pdf dosyası olarak ayrıca tezinde kopyalandığı CD’de birlikte yer alacaktır.

4- Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde veya yazıcı çıktısı alındığında asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir.

5- Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır.

6- Farklı bilgisayarlarda çıkabilecek sorunları önleyebilmek amacıyla, dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır.

7- Dosyalara isim verirken Tez Veri Giriş Formundaki "Referans Numarası" sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenecektir.
Örnek:  referansno_tez.pdf           Ek varsa Eki "Ek.rar" olacak.
referansno_ozet_tr.pdf
referansno_ozet_en.pdf
8- Enstitüyeteslim edilecek CD’lerin üzerine aşağıdaki bilgilerin (Tezin Kapağındaki Tüm Bilgiler) Permanantlı Kalemle (Asetat Kalemi) sığdıracak şekilde yazılması gerekmektedir. 
  

9- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makinaları kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.

10- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da  kullanılmış ise bu durum Tez Veri Giriş Formunda ve  özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD’de yer alması gerekmektedir.  


PDF Dosyasının Oluşturulması 
Tezin tam metni , Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfalarının ayrı ayrı pdf dosyaları haline dönüştürülmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır. 
1. http://www.pdf995.com/download.html linkinden;
1· Free Converter Version X.X
2 · Pdf995 Printer Driver Version X.X dosyalarını bilgisayarınıza indiriniz. 
İndirdiğiniz dosyaları yukarıdaki sıraya göre çalıştırınız.
2. Word’ te hazırladığınız tezin tam metnini Word programını kullanarak açınız. “Dosya (File)” seçeneği altındaki “Yazdır (Print)” seçeneğinden Pdf995’ i seçiniz. OK butonuna tıklayınız ve dosya isimlerini aşağıdaki örnekteki gibi vererek pdf dosyanızı bilgisayarınıza kaydediniz. 
 İstenen Formatlar :
i- Resim Formatları 
Resim dosyaları aşağıda verilen formatlardan biriyle hazırlanacaktır.
GIF   (.gif), PDF  (.pdf), TIFF (.tiff), JPEG (.jpeg), 
ii- Görüntü Formatları 
MPEG (.mpg), Quick Time – Apple (.mov), Audio Video Interleaved , Microsoft (.avi)
iii-Ses Formatları 
Wav (.wav), MIDI (.midi), MP3 (.mp3)
    
ENSTİTÜMÜZ TARAFINDAN TEZ VE DİĞER EVRAKLARA İLİŞKİN YAPILACAK KONTROLLERDE AŞAĞIDAKİ HUSUSLARA DİKKAT EDİLMEKTE OLUP, TEZİNİZİ TESLİM ETMEDEN ÖNCE BU HUSUSLARIN TAMAMLANDIĞINDAN EMİN OLUNUZ.

TEZ SAVUNMASINI TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİN ENSTİTÜYE TESLİM ETTİKLERİ TEZLERE ve EVRAKLARA İLİŞKİN KONTROL LİSTESİ 
 

A – Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

1- Öğrenci Kimlik Belgesi Teslim Edilmiş mi?

2- İlişik Kesme Belgesi Teslim Edilmiş mi?

3- Diploma İstem Dilekçesi (GSE-Ö12) Teslim Edilmiş mi?

4- Uzmanlık Alan Dersi İle İlgili Enstitü Öğrenci İşleri Onayı Var mı?

5- Karton Kapaklı 2 adet Tez Teslim Edilmiş mi?

6- 2 adet CD Teslim Edilmiş mi?

7- Tez Veri Giriş Formu 2 Adet Teslim Edilmiş mi?

8- İmzalanmış Tez Onay Sayfasının Aslı Ayrıca Teslim Edilmiş mi?

9- Tez Bilgi Arşivi Bilgilerini İçeren 1 Adet CD Teslim Edilmiş mi?

10- 2 Adet Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphane Tez Teslim Formu

11. Savunma Sonrası Tez Teslim Tutanağı

 

B – Karton Kapaklı Tez ve İçeriği İle İlgili Biçimsel Hususlar

1- Tezin Üst ve Sırt Kısmı Yönergeye Göre Hazırlanmış mı?

2-  İçindekilere Verilen Numaralar (i,ii,iii,iv,…) Şeklinde mi?

3- İçindekiler ve Bölümlerin Numaraları Yönergeye Uygun Verilmiş mi?

4-Özet ve Abstract’a İçindekilerde Sayfa Numaraları İle Yer Verilmiş mi?

5- Tezin Her Bir Bölüm Başlangıcına Numara Verilmiş ve Gizlenmiş mi?

6- Tezin Sayfa Numaraları Aşağıda ve Ortada mı?

7- Tezin Yazı Fontu, Sayfa Kenarlığı ve Satır Aralığı Yönergeye Uygun mu?

 

C – CD ve İçeriği İle İlgili Biçimsel Hususlar

1- CD Üzerine Gerekli Bilgiler Yazılmış mı?

2- CD İçindeki Dosyalar Tam mı? ve Adları Yönergeye Uygun mu?

3- CD içindeki Dosyaların İçeriği Yönergeye Uygun mu?

4- CD İçindeki Dosyalar Açılıyor mu?

 

D – Teslim Edilen Diğer Evraklar İle İlgili Hususlar

1- Tez Veri Giriş Formu Numaralı Olarak Çıktı Alınmış mı ?

2- Tez Veri Giriş Formunda Tarih ve İmza Var mı?

3- İlişik Kesme Belgesi Onaylanmış mı?

4- Tez Veri Arşivi Bilgileri CD Tamamıyla ve Doğru Doldurulmuş mu?