Güzel Sanatlar Enstitüsü “AKADEMİKSANAT” dergisi yayın hayatına devam ediyor.
12 Ocak 2018 15:40

Çok Değerli Akademisyen ve Sanatçı arkadaşlarım;

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü; güzel sanatlar, tasarım ve müzik alanlarında lisansüstü öğrencilerine akademik çalışma fırsatları sunmaktadır. Böylece mezunlara özgüveni yüksek, fikirlerini sanata taşıyarak estetik değerlerle ifade edebilen sanatçılar olma ayrıcalığını aşılamaya çalışmaktadır. Eğitim-öğretim programları ile araştırmacı ve tasarımcı kişilik, bilimsel düşünme ve üretme alışkanlıklarının kazandırılması hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda görsel, fonetik, plastik sanatlar ve tasarım alanlarındaki akademik faaliyetlerin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Enstitümüzde “AKADEMİKSANAT” isimli hakemli dergi elektronik olarak (http://dergipark.gov.tr/akademiksanat) yayınlanmaya başlanmıştır. Uygulamalı veya kuramsal nitelikli araştırma sonuçlarını içeren özgün makalelerin yayınlanacağı derginin, akademik sanat dünyasına yeni ufuklar açması temenni edilmektedir.

Üniversitelerde akademik sanat ve tasarım çalışmaları yapan öğretim elemanları ile lisansüstü öğrencilerin çalışmalarını değerlendirme fırsatı sağlayabilmek ve diğer araştırmacıların istifadesine sunabilmek için yazımız ekinde sunulan duyuru afişinin birimlerinizde duyurusunun yapılmasına katkılarınızı umuyor ve siz değerli araştırmacıların çalışmalarını bekliyoruz.