Akademik Formlar
Kodu
Belgenin Adı
GSE-A01
GSE-A02
GSE-A03
GSE-A04
GSE-A05
 
GSE-A06
 
GSE-A07
 
GSE-A08
GSE-A09
 
GSE-A10
GSE-A11
GSE-A12
Danışman Değerlendirme Formu (35.Madde Araştırma Görevlileri İçin)
GSE-A14
ÖYP Danışman Değerlendirme Formu
GSE-A15
GSE-A16
GSE-A17
GSE-A18
GSE-A19
GSE-A20
GSE-A21
GSE-A22
Yüksek Lisans Tez Savunması Sınav Tutanağı
GSE-A23
Yüksek Lisans Tez Değerlendirme Kişisel Rapor Formu
GSE-A24
Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Değerlendirme Kişisel Rapor Formu
GSE-A25
GSE-A26
GSE-A27
GSE-A28
GSE-A29
GSE-A30

Yeterlik Sınav Komitesi Üyeleri Teklif Formu

GSE-A31

Yeterlilik Sınavı Jüri Üyesi Görevlendirme

GSE-A32
Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Savunma Sınavı Tutanağı
GSE-A33